Podniesienie konkurencyjności firmy „BEJMERT"                            Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu

                                         Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

 

Nazwa inwestycji: "Podniesienie konkurencyjności firmy "BEJMERT" dzięki  poprawie efektywności   

                                   produkcji i  wdrożeniu do produkcji nowego wyrobu"

Całkowita wartość projektu: 143 528,70 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 49 009,80 PLN

Nazwa Beneficjenta: BEJMERT-Odzież Niemowlęca Marcin i Łukasz Bejmert s.c.

 

                    

 

 

Firma BEJMERT – Odzież Niemowlęca Marcin i Łukasz Bejmert s.c informuje, iż zrealizowała projekt „Podniesienie konkurencyjności firmy „BEJMERT” dzięki poprawie efektywności produkcji i wdrożeniu do produkcji nowego wyrobu” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007-2013.  

 

       FUNDUSZE  EUROPEJSKIE  DLA  ROZWOJU  REGIONU  ŁÓDZKIEGO

 

.